Zadanie 3

Stwórz (w grupie lub samodzielnie) scenariusz zajęć, który będzie otwartym zasobem edukacyjnym. Do stworzenia scenariusza wykorzystaj wybrane narzędzia z kursu. Proponujemy rozbudować ćwiczenie, które przygotowywałaś/eś w poprzednich modułach.

 

Quiz - pojęcia z otwartej edukacji.
Nie wszystkie pojęcia zawarte w quizie znajdziesz na kursie. W razie problemów wykorzystaj internet do poszukiwań.

 

Zagadnienia do rozważań:

  1. Jakie są Twoje ulubione narzędzia TIK online? Dlaczego?
  2. Kiedy lepiej zrezygnować z nowych technologii?


Poprzednia sekcja: