Czym jest Spółdzielnia Otwartej Edukacji?

Działania SpołEdu skupiają się na wsparciu otwartej edukacji w polskiej szkole. Zależy nam na przywróceniu ducha współpracy wśród nauczycieli i nauczycielek, tak aby odkryli oni na nowo wartość i przyjemność wspólnego tworzenia, uczenia się przez doświadczenie, wymiany wiedzy i wzajemnego wsparcia. Nauczanie powinno być przygodą, w czasie której spotyka się niesamowitych ludzi, odważnie mierzy z rzeczywistością, myśli kreatywnie i twórczo.

SpołEd ma na celu budowanie i doskonalenie modelu współpracy przy tworzeniu wysokiej jakości otwartych zasobów edukacyjnych (OZE). Tworzymy sieć nauczycielek i nauczycieli, którzy cenią sobie wzajemną pomoc, współdziałanie z uczniami i uczennicami, innymi szkołami, ze specjalistami i specjalistkami z różnych dziedzin. Zależy nam też na podniesieniu kompetencji uczestników i uczestniczek projektu w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych w edukacji oraz zwiększeniu wiedzy dotyczącej prawa autorskiego, Creative Commons i wolnych licencji.

 

MANIFEST

AMBASADOREK/ÓW
SPOŁEDU

WSPÓŁPRACA

Tworzymy społeczność otwartą na współpracę. Wierzymy, że razem znaczy lepiej. Nie boimy się pytać, a kiedy trzeba, sięgamy po pomoc ekspertów. Budujemy sieci kontaktów. Wychodzimy poza mury szkoły.

OTWARTE ZASOBY

Tworzymy własne materiały edukacyjne, którymi dzielimy się z innymi. Korzystamy z dostępnych materiałów, które dostosowujemy do swoich potrzeb i dzielimy się wprowadzonymi zmianami. Dbamy o jakość zamieszczanych materiałów.

UCZENIE/SIĘ

Uważnie obserwujemy zmiany we współczesnym świecie i jesteśmy otwarci na NOWE. Prowadzimy zajęcią wykorzytując otwarte zasoby z różnych źródeł dostosowane do potrzeb naszych uczniów i do nas samych.

PRZYGODA

Stawiamy przed sobą wyzwania, przekraczamy granice i zdobywamy nowe lądy. Bawimy się swoją pracą i jesteśmy otwarci na niespodziewane. Nie zapominamy o satysfakcji z pracy.


Poprzednia sekcja:
Następna sekcja: