Czym są otwarte zasoby edukacyjne

O otwartości zasobów decyduje to, w jaki sposób możemy z nich skorzystać. Tak otwartość materiałów rozumiał David Wiley, autor zasady 5R, która mówi, że zasób jest otwarty kiedy każdy ma prawo do:

  • Reuse - ponownego wykorzystania zasobu w dowolny sposób,
  • Revise - adaptacji, dostosowania i modyfikacji, np. przetłumaczenia zasobu,
  • Remix - łączenia oryginalnych treści lub ich modyfikacji z innymi OZE w celu stworzenia nowej jakości,
  • Redistribute - rozpowszechniania kopii oryginału lub zmodyfikowanej, zremiksowanej treści i dzielenia się nimi (np. opublikowanie kopii zasobu w sieci do dowolnego pobierania przez innych),
  • Retain - tworzenie własnych zasobów i zapewnienie ich obecności w sieci.

Źródło: The 5R Permissions of OER. Lumen Learning. za: kurs Exploerer.

Upraszczając, otwarty zasób to taki, który możemy pobrać, skopiować, zmienić według swoich potrzeb i umieścić ponownie w internecie, tak aby kolejne osoby mogły skorzystać z naszej pracy (która powstała z wykorzystaniem pobranego materiału).

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o otwartych zasobach edukacyjnych?
Polecamy:


Następna sekcja: