Słowniczek

W czasie kursu będziemy używać pojęć związanych z tematyką otwartości, aby uściślić o czym mówimy, zdecydowaliśmy się stworzyć słowniczek pojęć.

 

Creative Commons, domena publiczna, dozwolony użytek, komercyjne użycie, open access, otwarta edukacja, otwarte zasoby edukacyjne (OZE), utwór, uznanie autorstwa, wolne licencje.

 

Creative Commons
amerykańska organizacja pozarządowa, która stworzyła własny system licencji i zajmuje się jego rozwijaniem. Licencje Creative Commons to gotowe rozwiązania prawne, z których można skorzystać od razu bez żadnego przygotowania prawniczego. Skorzystanie z licencji przez twórcę polega na oznaczeniu nią swojego utworu. Powoduje to udzielenie każdemu zezwolenia na korzystanie z tego utworu w zakresie określonym w licencji.

domena publiczna
zbiór utworów będących dobrem wspólnym, do których prawa autorskie wygasły (np. utwory Chopina) oraz utwory, które nigdy nie były chronione, bo zostały stworzone przed powstaniem prawa autorskiego.

dozwolony użytek
możliwość nieodpłatnego korzystania z dzieła bez zgody posiadacza praw majątkowych. Dozwolony użytek osobisty oznacza możliwość korzystania z dzieła, jak również kopiowanie go na użytek własny lub osób bliskich. Istnieje także dozwolony użytek publiczny, z którego korzystają biblioteki, muzea, archiwa i szkoły.

komercyjne użycie
korzystanie w celach handlowych, zarobkowych.

open access
wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych oraz edukacyjnych (wikipedia.pl).

otwarta edukacja
edukacja oparta na zaufaniu, dzieleniu się i współpracy, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i otwartych zasobów edukacyjnych.

otwarte zasoby edukacyjne (OZE)
zasoby edukacyjne na wolnych licencjach (lub przeniesione do domeny publicznej), udostępniane za pośrednictwem dowolnych technologii informacyjno-telekomunikacyjnych.

utwór
każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (art. 1 p. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

uznanie autorstwa
informacja o autorze, autorce utworu, warunek konieczny przy wykorzystaniu czyjegoś utworu, np. cytacie lub remiksie. Zawsze należy zamieścić informację, czyj utwór wykorzystujemy

wolne licencje
licencje, które odpowiadają definicji Wolnych Dóbr Kultury i respektują prawa użytkowników, czyli zezwalają na korzystanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie oraz rozpowszechnianie modyfikacji utworu.

Źródło: http://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/slowniczek/


Poprzednia sekcja:
Następna sekcja: