Wstęp

W poprzednim module rozmawialiśmy o zmianach w edukacji i nowoczesnych metodach nauczania. Zwróciliśmy uwagę, że bez współpracy, nowych technologii i ducha przygody w otwartej edukacji byłoby trudno i nudno. W kolejnym module opowiemy, czym dokładnie są otwarte zasoby edukacyjne.

Aby dowiedzieć się więcej, warto przyjrzeć się początkom powstawania ruchu otwartości w edukacji.

Początku systemowego myślenia o otwartości można doszukiwać się w stworzonej dzięki inicjatywie Open Society Foundation Kapsztadzkiej Deklaracji Otwartej Edukacji.

Deklaracja Kapsztadzka została podpisana ponad 10 lat temu i od tego czasu organizacje na całym świecie pracują nad wprowadzaniem otwartości w wielu dziedzinach naszego życia związanych z edukacją. My, jako Centrum Cyfrowe , staramy się, aby edukacja stawała się coraz bardziej otwarta. I Ciebie też do tego zachęcamy!