Jak działa kurs?

Chcemy podzielić się z Wami doświadczeniem, które zebraliśmy przez lata pracy z otwartymi zasobami edukacyjnymi oraz współpracując w ostatnim roku z nauczycielami i nauczycielkami, specjalistami i specjalistkami z różnych dziedzin.
Kurs oparty jest na materiałach, które powstały w ramach Spółdzielni oraz podczas innych projektów Centrum Cyfrowego.
Otwarta edukacja to między innymi dzielenie się, wykorzystywanie dostępnych zasobów, ekologia obiegów treści, dlatego chętnie sięgamy po treści już dostępne w sieci i dlatego też zachęcamy Was do czytania, pobierania i przerabiania materiałów tu dostępnych na własne potrzeby.

Treści kursu są dostępne dla wszystkich chętnych - bez rejestracji. Kurs zawiera również samosprawdzające się quizy i testy.

 

Tematyka kursu:

Poprzez kurs chcemy wspierać tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych oraz prezentować otwarte podejście do edukacji. Najważniejszą dla nas wartością, wokół której zbudowany jest kurs internetowy i wszystkie działania SpołEdu, jest współpraca. Dlatego też będziemy zwracać uwagę nie tylko na zasoby, ale przede wszystkim na sposób ich tworzenia. Zależy nam, aby proces twórczy był przyjemnością, wspierał samorozwój i dawał satysfakcję.

 

Dla kogo:

Kurs jest przeznaczony przede wszystkim dla nauczycieli i nauczycielek edukacji szkolnej, ale przydać się też może wszystkim pracującym z młodzieżą, a także nauczycielom i nauczycielkom akademickim.

 

Czas:

Przejście całego kursu wraz z wykonaniem zadań jest obliczone na 6 tygodni. Proponujemy zaglądanie na kurs 2-3 razy w tygodniu, aby sprawdzić, czy coś ciekawego pojawiło się w podłączonych do ostatnich ekranów kolejnych modułów formularzach do komentarzy. Przeczytanie jednego modułu i wykonanie zadania nie powinno zająć więcej niż 3 godziny (zadanie po module 5. może być trochę bardziej czasochłonne).

 

Struktura:

Kurs podzielony jest na 6 modułów. Pierwszy i ostatni to moduły organizacyjne. Po każdym z czterech modułów merytorycznych można wykonać zadanie. Uczestniczki i uczestnicy korzystający ze wsparcia mentorskiego przesyłają zrealizowane zadania do mentorów, mentorek. Ostatnie zadanie będzie polegało na stworzeniu własnego otwartego zasobu edukacyjnego.

 

Co będę umiał/a po kursie:

 • nauczę się rozpoznawać i w pełni wykorzystywać otwarte zasoby edukacyjne;
 • nauczę się wykorzystywać narzędzia, które pomogą mi w tworzeniu OZE;
 • poznam podstawy prawa autorskiego, dowiem się, czym są wolne licencje i jak je wykorzystać w OZE;
 • poznam metody pracy w grupie, w tym pracy zdalnej, włączającej, z osobami z różnych środowisk;
 • poznam trendy w otwartej edukacji.

 

Zadania:

Po każdym module znajdziecie propozycję zadań do wykonania. Gotowe zadania można przesłać do mentora, mentorki kursu (jeśli korzysta się z opcji mentorskiej) lub umieścić w komentarzach do kursu. Aby otrzymać zaświadczenie za udział w kursie należy wykonać cztery kursowe zadania. Gotowe otwarte zasoby można przesłać na adres: spoled@centrumcyfrowe.pl

 

Treść kursu:

 1. Wstęp - czym jest SpołEd, czym zajmuje się Centrum Cyfrowe, o kursie, autorzy i autorki kursu.
 2. Otwarta edukacja - współpraca w edukacji, trendy w nowoczesnej edukacji, poszukiwanie satysfakcji z pracy, nowe technologie w edukacji, dostępność w edukacji.
 3. Otwarte Zasoby Edukacyjne - czym są, gdzie ich szukać, jak rozpoznać zasoby wysokiej jakości.
 4. Tworzenie otwartych zasobów - licencje, domena publiczna i dozwolony użytek, projektowanie materiałów do umieszczenia ich online, wstęp do design thinking, przykładowe metody pracy na lekcji - inspiracje, check lista otwartości.
 5. Promocja i publikacja - gdzie umieszczać swoje materiały i jak je promować.
 6. Podsumowanie.

 

Cała zawartość kursu oraz kod dostępne są na GitHubie do swobodnego wykorzystania.


Następna sekcja: