Ochrona wizerunku

Jeśli tworząc własne zasoby edukacyjne chcesz użyć zdjęć lub filmów, na których występują osoby trzecie (np. Twoi uczniowie lub koleżanki z pracy), musisz pamiętać o ochronie wizerunku.

 1. Co jest potrzebne do opublikowania zdjęcia z wizerunkiem osoby na wolnej licencji?
 2. Należy posiadać prawa autorskie do zdjęcia, a ponadto zgodę osoby, której wizerunek znajduje się na zdjęciu. Zgoda nie jest wymagana w trzech przypadkach:

  1. gdy osoba portretowana otrzymała umówione wynagrodzenie i nie zastrzegła zakazu publikacji;
  2. gdy osoba portretowana jest powszechnie znana, a wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
  3. gdy osoba stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
  4. Na wykorzystanie wizerunku dzieci (osób małoletnich) potrzebna jest pisemna zgoda rodzica (opiekuna prawnego).

 3. Jaka jest zależność pomiędzy ochroną wizerunku a możliwością publikacji fotografi i na wolnej licencji?
 4. Licencje CC nie obejmują zgody na rozpowszechnianie wizerunku. Zatem do opublikowania fotografii portretowej na wolnej licencji potrzebna jest zgoda portretowanego,chyba że mamy do czynienia ze wskazanymi wyżej wyjątkami.

 5. Kto powinien zadbać o uzyskanie zgody osób biorących udział w wydarzeniu na rozpowszechnianie ich wizerunku na zdjęciach zrobionych podczas imprezy?
 6. Zgodę na rozpowszechnianie zdjęć w przypadku imprez powinien zdobyć organizator. Nie wymaga zgody rozpowszechnianie zdjęć osoby, która stanowi element zdjęcia przedstawiającego grupę osób, tłum podczas zgromadzeń i imprez publicznych (np. grupa osób podczas koncertu). Zgoda jest wymagana w przypadku portretów i zbliżeń konkretnych osób.


Poprzednia sekcja:
Następna sekcja: