Zadania

Na końcu każdego modułu znajdziesz:

  1. Samosprawdzające się zadanie zawierające pojęcia, o których była mowa w danym module.
  2. Zadanie do przygotowania, które na końcu możesz przesłać do autorów kursu.
  3. Zagadnienia do rozważań.

 

Połącz w pary pojęcia ze słowniczka:

 

Zagadnienia do rozważenia:

  1. Czym jest dla Ciebie otwartość w edukacji?
  2. Jak w praktyce otwartość może wyglądać lub wygląda w Twojej placówce?
  3. Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w nauczaniu?


Poprzednia sekcja: