Centrum Cyfrowe

Kurs internetowy jest wynikiem wieloletniej pracy Centrum Cyfrowego. Kilka słów na ten temat napisał Alek Tarkowski - prezes fundacji.

 

Spółdzielnia Otwartej Edukacji (SpołEd) to projekt wynikający z naszego wieloletniego zaangażowania w tematykę otwartej edukacji. Od ponad 10 lat zajmujemy się popularyzacją idei dostępności i swobodnego wykorzystania materiałów edukacyjnych jako metody służącej reformie modelu nauczania i uczenia się w Polsce. Zajmujemy się również edukacją prawnoautorską oraz promocją wolnych licencji Creative Commons. Projekt opiera się też na diagnozie rozwoju otwartej edukacji w Polsce, którą opracowaliśmy w raporcie „Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce - uwarunkowania i szanse rozwoju”.

Naszym celem w projekcie SpołEd jest wspieranie współpracy przy tworzeniu i upowszechnianiu otwartych, cyfrowych materiałów edukacyjnych. Uważamy bowiem, że zwiększenie zaangażowania i kompetencji nauczycielek i nauczycieli oraz edukatorek i edukatorów jest kluczowe dla rozwoju otwartej edukacji w Polsce.

Rozwijamy SpołEd w synergii z innymi naszymi projektami - przede wszystkim tymi dotyczącymi współpracy i wykorzystania zasobów w sferze kultury i przez instytucje dziedzictwa.

Nasze działania realizujemy w ramach szerokiej, międzynarodowej sieci organizacji zajmujących się otwartą edukacją. SpołEd czerpie z wymiany dobrych praktyk w ramach stworzonej przez Creative Commons międzynarodowej Platformy Otwartej Edukacji.


Poprzednia sekcja:
Następna sekcja: