Praca w grupach

Każdy nauczyciel chce aby jego lekcja była ciekawa, aby wszyscy uczniowie byli zmotywowani do nauki i aktywnie w niej uczestniczyli. Stosujemy różne metody aktywizujące na lekcji. My chcemy zachęcić do stosowania pracy w grupach. Z własnego doświadczenia wiemy, że dzięki odpowiednio dobranej metodzie pracy w grupach uczniowie uczą się współzależności i współodpowiedzialności, doskonalą kompetencje komunikacyjne, dzielą się swoimi pomysłami i nie boją się pytać.

Materiałów w otwartych zasobach o pracy zespołowej na lekcjach matematyki jest bardzo mało. Chcemy to zmienić i dlatego stworzyłyśmy stronę poświęconą dwóm metodom pracy w grupie, które najlepiej sprawdziły się na naszych lekcjach: metodzie puzzli i metodzie triady.

 

 

Zespół

Wioleta Kamińska, Ewelina Sołdan, Anna Wierzchowska

Trzy nauczycielki matematyki z różnych miast w Polsce: Ełk, Gdynia, Rypin, które poznały się dzięki projektowi SpołEd. Połączyła nas wspólna sprawa: zmotywowanie uczniów do nauki poprzez pracę w grupie.