Otwarta szkoła

"Otwarta szkoła" to swoista instrukcja dla nauczycieli i dyrektorów szkół, których celem jest możliwie najszersze wykorzystanie potencjału cyfrowych materiałów edukacyjnych dostępnych na wolnych licencjach (tak zwanych otwartych zasobów edukacyjnych). Niniejsza publikacja została przygotowana z myślą o dyrektorach i nauczycielach, którzy chcą usprawnić pracę swoją i swoich współpracowników oraz rozwijać technologiczny potencjał szkoły z pełną dbałością o swobodę i bezpieczeństwo.

   

Aby zaplanować dalsze działania, możesz wykorzystać narzędzie autodiagnozy dotyczącej wiedzy na temat otwartych zasobów edukacyjnych i prawa autorskiego w twojej szkole. W instrukcji zawarliśmy również listę aktywności, jakie można podjąć w środowisku szkolnym – możesz dobrać je odpowiednio do poziomu praktyki i wiedzy w twojej szkole oraz celu, który chcielibyście osiągnąć jako zespół.